Bravilor Bonamat

Światowy smak jakości!

Certyfikacja

Świadomość znaczenia jakości wśród naszych pracowników jest gwarancją najwyższej jakości naszych wyrobów.  Podczas tworzenia nowych produktów każda część jest sprawdzana pod kątem jakości. Nowe urządzenia oraz ich części są gruntownie testowane w naszym laboratorium oraz u wybranych klientów zanim zacznie się ich produkcja. W trakcie montażu wszystkie urządzenia są testowane przed wysłaniem ich do naszych klientów.

Bravilor Bonamat pracuje wg krajowych oraz międzynarodowych standardów i dyrektyw. W celu właściwego ich stosowania i przestrzegania oraz certyfikacji, Bravilor Bonamat ma własny system zarządzania jakością, który oparty jest na ciągłym ulepszaniu i zorientowaniu na  jakość. Obejmuje on nie tylko własne procesy, ale również współpracę z klientami oraz dostawcami. Taki sposób działania to jedna z głównych zasad Bravilor Bonamat i podstawowy warunek do osiągnięcia naszej misji.

Bravilor Bonamat regularnie prowadzi rewizję systemu jakości przez niezależną certyfikowaną instytucję. Podobna procedura dotyczy krajowych i międzynarodowych standardów bezpieczeństwa i jakość produktu. Pozytywne zakończenie procedury to warunek uzyskania przez Bravilor Bonamat formalnego certyfikatu i prawo do korzystania ze znaków certyfikacji.

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości w sprawie Odpowiedzialności Socjalnej w firmie prosimy o kontakt:

Ton de Kriek
Tel: +31 (0)72 5751 646
E-mail: ton.dekriek@bravilor.com

© Bravilor Bonamat | ul. Handlowa 1 | 05-090 Sękocin Nowy | Poland | +48 22 2565920