Polityka prywatności

Wprowadzenie

Firma Bravilor Bonamat (zwana dalej: „Bravilor”, „my”, „nas”, „nasz(a/e)”) jako administrator danych przetwarza Państwa dane osobowe w staranny, bezpieczny i niezawodny sposób. To dla nas ważne, aby nie zawieść Państwa zaufania do naszej firmy. Dlatego dokładamy wszelkich starań w celu ochrony Państwa prywatności. W naszej polityce prywatności chcemy prosto i przejrzyście wyjaśnić Państwu, jakie dane osobowe na Państwa temat gromadzimy, i w jaki sposób je przetwarzamy. To bardzo ważne, by zapoznali się Państwo z jej treścią i dowiedzieli się, jak i dlaczego używamy Państwa danych osobowych. Proszę co pewien czas odwiedzać tę stronę, aby upewnić się, czy akceptują Państwo warunki naszej polityki. 

Nasze dane kontaktowe i specjalista ds. ochrony prywatności

Firma Bravilor Bonamat powołała specjalistę ds. ochrony prywatności, który sprawuje nadzór nad wykonaniem i stosowaniem zasad naszej polityki prywatności. Mogą się z nim Państwo kontaktować w razie pytań dotyczących niniejszej polityki lub przysługujących Państwu praw. 

Specjalista ds. ochrony prywatności (Privacy officer): Samantha de Groot
E-mail: privacy@bravilor.com
Nr telefonu: +31 (0)72 5751927

Zmiany w polityce prywatności
Niniejsza polityka była ostatnio zmieniana 12 lutego 2019 r.

Czym są dane osobowe i na czym polega ich przetwarzanie?

Dane osobowe
Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można zidentyfikować osobę. Przekazują nam je Państwo, gdy są Państwo naszymi klientami lub nawiązują z nami kontakt. Może to być np. Państwa nazwisko, numer telefonu, czy adres e-mail, czyli wszelkiego rodzaju dane, które możemy powiązać z Państwa osobą.

Przetwarzanie
Pod pojęciem przetwarzania rozumie się wszystkie czynności, jakie można wykonać z użyciem Państwa danych osobowych. Może to być zbieranie, utrwalanie, modyfikowanie, wykorzystywanie, porządkowanie, ujawnianie, przekazywanie lub usuwanie tych danych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przekazują nam Państwo swoje dane, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, wypełniają formularz kontaktowy, podpisują umowę lub też kontaktują się z nami za pośrednictwem któregoś z naszych kanałów komunikacyjnych.

Możemy gromadzić, wykorzystywać i zapisywać na Państwa temat różnego rodzaju informacje, które podzieliliśmy na następujące kategorie:

 • dane dotyczące tożsamości: imię, nazwisko, nazwa użytkownika lub też inny identyfikator;
 • dane kontaktowe: adres do faktury, adres do wysyłki, adres e-mail i numer telefonu;
 • dane dotyczące sprzedaży: numer rachunku bankowego, szczegóły dotyczące płatności od Państwa i dla Państwa oraz inne informacje na temat zakupionych u nas przez Państwa produktów i usług;
 • dane techniczne: adres IP, Państwa dane rejestracyjne, rodzaj i wersja przeglądarki internetowej, ustawienia dotyczące strefy czasowej i lokalizacji, rodzaj i wersja wtyczki do przeglądarki, system sterowania i platforma oraz inne technologie w urządzeniu, z którego Państwo korzystają, aby uzyskać dostęp do naszej strony internetowej;
 • informacje o profilu: nazwa użytkownika i hasło, Państwa zakupy i zamówienia, Państwa zainteresowania lub preferencje;
 • dane marketingowe i komunikacyjne: Państwa preferencje w zakresie otrzymywania naszych materiałów marketingowych i preferencje dotyczące komunikacji.

Szczegółowe dane osobowe 
Nie gromadzimy żadnych szczegółowych danych osobowych na Państwa temat (np. dotyczących rasy, pochodzenia etnicznego, wyznania lub przekonań filozoficznych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, przynależności związkowej, informacji o stanie zdrowia oraz danych genetycznych i biometrycznych).  

Do czego używamy danych osobowych?

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe wyłącznie w związku z następującymi podstawami prawnymi:

 • w celu zawarcia z Państwem umowy i jej wykonania;
 • w celu wypełnienia obowiązków ustawowych;
 • na potrzeby naszego „uzasadnionego interesu firmy”;
 • na podstawie zgody. Mają Państwo prawo, by w dowolnej chwili wycofać swoją zgodę. W tym celu należy się z nami skontaktować.

Możemy wykorzystać Państwa dane osobowe do różnych celów.

 • Gdy zostają Państwo klientem firmy Bravilor, musimy zgromadzić Państwa dane osobowe na potrzeby wykonania umowy. Używamy Państwa danych, aby móc Państwu przesłać ofertę, dostarczyć zamówione towary lub przekazać informacje, wystawić fakturę, a także by komunikować się z Państwem w związku ze szczegółami transakcji i dostawy.
 • Gdy kontaktują się Państwo z nami za pomocą poczty e-mail, formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej bądź też w inny sposób, rejestrujemy dane dotyczące tego kontaktu.
 • Jeśli są Państwo (potencjalnym) dostawcą lub innego rodzaju wykonawcą, potrzebujemy Państwa danych do zawarcia umowy. Używamy Państwa danych, aby móc Państwu przesłać zapytanie o ofertę lub złożyć zamówienie, zapłacić za fakturę, a także by komunikować się z Państwem w związku ze szczegółami transakcji i dostawy.

Gdy Państwa dane nie będą nam już potrzebne do wykonania jakiegoś procesu lub czynności, usuniemy je.

Komu udostępniamy dane osobowe i dlaczego?


Możemy przekazać Państwa dane osobowe:

 • oddziałom firmy Bravilor  
  Wymieniamy dane pomiędzy oddziałami firmy Bravilor ze względów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa i sprawozdawczością. Chodzi przy tym o np. przestrzeganie określonych przepisów prawa i regulacji, zabezpieczenie systemów IT lub świadczenie niektórych usług.

  Możemy też przekazywać dane w celu ich zapisania w centralnej bazie danych; 
 • naszym zewnętrznym usługodawcom dostarczającym nam usługi, takie jak: hosting stron internetowych, analiza danych, przetwarzanie płatności/faktur, realizacja zamówień, dostarczanie technologii informatycznej i powiązanej z nią infrastruktury, poczta e-mail, CRM, zarządzanie tożsamościami, kontrola i inne usługi. 

  Gdy korzystamy z usług innych usługodawców, przekazujemy im tylko te dane osobowe, które są niezbędne do wykonania konkretnego zadania; 
 • gdy komunikują się z nami Państwo jako klient biznesowy, dostawca lub partner biznesowy, możemy udostępniać Państwa dane osobowe dostępne w raportach i innych materiałach przekazanych przez Państwa i/lub Państwa firmę zgodnie z powiązaniem z innym partnerem biznesowym i/lub dostawcą. 
 • instytucjom publicznym i organom władz, gdy uznają one to za konieczne lub stosowne: (a) w celu przestrzegania obowiązującego prawa, w tym przepisów obowiązujących poza krajem Państwa pobytu, w reakcji na żądania instytucji publicznych i organów władz, w tym instytucji spoza kraju Państwa pobytu, nakazujące współpracę z organami egzekwowania prawa lub też z innych przyczyn prawnych; (b) aby zastosować nasze warunki; i (c) aby chronić prawa, prywatność, bezpieczeństwo lub własność naszej firmy i/lub naszych przedsiębiorstw zależnych bądź filii, Państwa lub innych osób.

Gdy przekazujemy Państwa dane osobowe podmiotom z naszej firmy lub osobom trzecim w innych krajach, zawsze zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony tych danych. Firma Bravilor opiera się przy tym o:

 • wzorcowe umowy UE. Zawierają one standardowe postanowienia stosowane w umowach z usługodawcami, aby zapewnić, że przekazywanie danych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego spełnia wymogi europejskiego prawa i regulacji w zakresie ochrony danych osobowych;
 • Privacy Shield – porozumienie zawarte w celu należytej ochrony danych osobowych, które są przesyłane do Stanów Zjednoczonych.

W jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe?


Ochrona
Do ochrony Państwa danych osobowych wykorzystujemy administracyjne, organizacyjne, techniczne i fizyczne środki zabezpieczające. Nasze kontrole zabezpieczeń opracowano tak, by zapewnić odpowiedni poziom wiarygodności, nienaruszalności i dostępności danych. Regularnie kontrolujemy/testujemy nasze bazy danych i systemy pod kątem niezawodności zabezpieczeń.

Okres przechowywania
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe dopóki będzie to konieczne lub dozwolone w związku z celem bądź celami, w jakich dane te są gromadzone. Przy określaniu długości okresu przechowywania danych bierzemy pod uwagę następujące kryteria: (i) czas, przez jaki utrzymujemy z Państwem aktywne relacje; (ii) czy zobowiązują nas określone wymogi prawne; lub (iii) czy ich przechowywanie jest pożądane w związku z naszą pozycją prawną (np. dotyczącymi nas terminami przedawnienia, procedurą rozstrzygania sporów lub kontrolami ze strony organów nadzorujących).

Jakie mają Państwo prawa?


Przysługują Państwu określone prawa w zakresie przetwarzania danych.

 • Prawo do wglądu 
  Oznacza to, że mogą Państwo zapytać nas, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe. Mogą Państwo wówczas zażądać wglądu w swoje dane. Dla Państwa ochrony możemy zrealizować tylko żądania dotyczące danych osobowych powiązanych z Państwa kontem u nas, Państwa adresem e-mail lub innymi danymi dotyczącymi Państwa konta, z których korzystają Państwo do przesłania nam swojego żądania. Przed realizacją Państwa żądania będziemy też być może zmuszeni sprawdzić Państwa tożsamość.

Jak mogą Państwo zażądać wglądu w swoje dane?
Aby sprawdzić swoje dane, należy złożyć u nas wniosek o wgląd w zgromadzone przez nas dane osobowe. 

W swoim wniosku należy podać:

 • że chcą Państwo powołać się na swoje prawo do wglądu w swoje dane osobowe;
 • w jakie informacje chcą Państwo uzyskać wgląd, jeśli chodzi Państwu o konkretne dane osobowe.

Wniosek o wgląd w swoje dane osobowe można złożyć w następujący sposób:

 • za pośrednictwem naszej strony internetowej.
  Proszę wypełnić formularz kontaktowy na naszej stronie;
 • za pośrednictwem poczty.
  Mogą Państwo przesłać nam swój wniosek listownie, za pośrednictwem poczty. Dane adresowe znajdą Państwo w sekcji Kontakt na naszej stronie.

Odpowiemy na Państwa wniosek w ciągu miesiąca.

 • Prawo do sprostowania danych 
  Mogą Państwo zażądać wprowadzenia zmian do swoich danych lub ich uzupełnienia, jeśli uznają Państwo, że są nieprawidłowe lub niepełne. . Dla Państwa ochrony możemy zrealizować tylko żądania dotyczące danych osobowych powiązanych z Państwa kontem u nas, Państwa adresem e-mail lub innymi danymi dotyczącymi Państwa konta, z których korzystają Państwo do przesłania nam swojego żądania. Przed realizacją Państwa żądania będziemy też być może zmuszeni sprawdzić Państwa tożsamość.

W jaki sposób mogą Państwo sprostować swoje dane?

Wniosek o sprostowanie danych osobowych należy nam przekazać na piśmie.

W swoim wniosku należy podać:

 • że chcą Państwo powołać się na swoje prawo do sprostowania danych osobowych;
 • jaką zmianę lub uzupełnienie chcą Państwo wprowadzić do swoich danych.

Wniosek o sprostowanie swoich danych osobowych można złożyć w następujący sposób:

 • za pośrednictwem naszej strony internetowej.
  Proszę wypełnić formularz kontaktowy na naszej stronie;
 • za pośrednictwem poczty.
  Mogą Państwo przesłać nam swój wniosek listownie, za pośrednictwem poczty. Dane adresowe znajdą Państwo w sekcji Kontakt na naszej stronie.

Odpowiemy na Państwa wniosek w ciągu miesiąca.

 • Prawo do usunięcia danych
  W określonych sytuacjach mogą Państw zażądać od nas usunięcia danych, które zgromadziliśmy na Państwa temat. Na przykład, gdy są Państwo przeciwni ich przetwarzaniu i Państwa interes przeważa przy tym nad interesem firmy Bravilor, aby przetwarzać te dane osobowe. Dla Państwa ochrony możemy zrealizować tylko żądania dotyczące danych osobowych powiązanych z Państwa kontem u nas, Państwa adresem e-mail lub innymi danymi dotyczącymi Państwa konta, z których korzystają Państwo do przesłania nam swojego żądania. Przed realizacją Państwa żądania będziemy też być może zmuszeni sprawdzić Państwa tożsamość.

Jak mogą Państwo skorzystać ze swojego prawa do usunięcia danych?


Wniosek o usunięcie przez nas Państwa danych osobowych można u nas złożyć na piśmie.

W swoim wniosku należy podać:

 • że żądają Państwo usunięcia danych osobowych;
 • jakie dane mają być usunięte.

 Wniosek o usunięcie danych osobowych można złożyć w następujący sposób:

 • za pośrednictwem naszej strony internetowej.
  Proszę wypełnić formularz kontaktowy na naszej stronie;
 • za pośrednictwem poczty.
  Mogą Państwo przesłać nam swój wniosek listownie, za pośrednictwem poczty. Dane adresowe znajdą Państwo w sekcji Kontakt na naszej stronie.

Odpowiemy na Państwa wniosek w ciągu miesiąca.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  Mogą Państwo od nas zażądać ograniczenia przetwarzania przez nas danych, jakie mamy na Państwa temat. Oznacza to, że będziemy przetwarzać mniej danych dotyczących Państwa osoby.

Mają Państwo prawo zwrócić się do nas o ograniczenie korzystania z Państwa danych osobowych w przypadku, gdy:

 • są Państwo zdania, że określone dane są nieprawdziwe;
 • przetwarzamy Państwa dane w bezprawny sposób.

Jak mogą Państwo skorzystać ze swojego prawa do ograniczenia przetwarzania danych?

Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych można u nas złożyć na piśmie.

W swoim wniosku należy podać:

 • że żądają Państwo ograniczenia przetwarzania danych;
 • jakich danych to dotyczy.

 Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych można złożyć w następujący sposób:

 • za pośrednictwem naszej strony internetowej.
  Proszę wypełnić formularz kontaktowy na naszej stronie;
 • za pośrednictwem poczty.
  Mogą Państwo przesłać nam swój wniosek listownie, za pośrednictwem poczty. Dane adresowe znajdą Państwo w sekcji Kontakt na naszej stronie.

Odpowiemy na Państwa wniosek w ciągu miesiąca.

 • Prawo do przenoszenia danych 
  Prawo to dotyczy możliwości przeniesienia przez Państwa swoich danych osobowych. Mogą Państwo zażądać przekazania Państwu swoich danych, aby móc samemu z nich skorzystać, lub przenieść je do innej firmy/instytucji. Przekażemy Państwu wówczas te dane, na ile będzie to możliwe technicznie. Dla Państwa ochrony możemy zrealizować tylko żądania dotyczące danych osobowych powiązanych z Państwa kontem u nas, Państwa adresem e-mail lub innymi danymi dotyczącymi Państwa konta, z których korzystają Państwo do przesłania nam swojego żądania. Przed realizacją Państwa żądania będziemy też być może zmuszeni sprawdzić Państwa tożsamość.

Jak mogą Państwo skorzystać ze swojego prawa do przeniesienia danych?

Wniosek o przeniesienie danych osobowych można u nas złożyć na piśmie.

W swoim wniosku należy podać:

 • że żądają Państwo przeniesienia danych osobowych;
 • jakie dane chcą Państwo od nas otrzymać.

 Wniosek o przeniesienie danych osobowych można złożyć w następujący sposób:

 • za pośrednictwem naszej strony internetowej.
  Proszę wypełnić formularz kontaktowy na naszej stronie;
 • za pośrednictwem poczty.
  Mogą Państwo przesłać nam swój wniosek listownie, za pośrednictwem poczty. Dane adresowe znajdą Państwo w sekcji Kontakt na naszej stronie

Odpowiemy na Państwa wniosek w ciągu miesiąca.

 • Prawo do wniesienia skargi
  Jeśli nie będą Państwo zadowoleni z naszej reakcji na Państwa wniosek, mogą Państwo złożyć u nas skargę.

Skargę można przekazać nam w następujący sposób:

 • za pośrednictwem naszej strony internetowej.
  Proszę wypełnić formularz kontaktowy na naszej stronie;
 • za pośrednictwem poczty.
  Mogą Państwo przesłać nam swoją skargę listownie, za pośrednictwem poczty. Dane adresowe znajdą Państwo w sekcji Kontakt na naszej stronie.

Odpowiemy na Państwa skargę w ciągu miesiąca.

Mają też Państwo prawo do wniesienia skargi do uprawnionego organu nadzorczego w swoim kraju lub regionie.

Polityka plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookies. Cookies (zwane też ciasteczkami) to pliki umieszczane w przeglądarce użytkownika, gdy odwiedza on określone strony internetowe lub wykonuje określone czynności w sieci. Określenia cookies używamy też w odniesieniu do innego rodzaju technologii, która ma taki sam cel, jak np. tagi i identyfikatory.

Pliki cookies pomagają polepszyć doświadczenia użytkownika odwiedzającego naszą stronę, a także zapamiętać jego preferencje na potrzeby jego następnej wizyty na stronie. Pliki cookies mogą być stałe i tymczasowe. Stałe cookies pozostają w pamięci urządzenia przez określony czas lub dopóki użytkownik ich nie usunie. Tymczasowe (sesyjne) cookies są usuwane w chwili zamknięcia przeglądarki.

W jaki sposób korzystamy z plików cookies?

Używamy plików cookies, aby zapewnić użytkownikom jak najlepsze doświadczenia podczas wizyty na naszej stronie. Używane przez nas pliki można podzielić na dwie kategorie.

  1. Cookies operacyjne i funkcjonalne Są potrzebne do tego, by nasza strona internetowa mogła działać zgodnie z oczekiwaniami osób, które ją odwiedzają. Pomagają nam np. w obsłudze obszaru strony dostępnej po zalogowaniu, abyśmy mogli dostarczać użytkownikom odpowiednie informacje w chronionej części naszej strony internetowej. 
  2. Cookies związane z poprawą wydajności i analityczne cookies Korzystamy z tych plików, aby dowiedzieć się, jak sprawnie działa nasza strona, i jak możemy ją ulepszyć. Dzięki nim dowiadujmy się, w jaki sposób użytkownik trafia na naszą stronę i jak z niej korzysta. Możemy pozyskać dane na temat urządzenia użytkownika i treści, które są przez niego przeglądane lub klikane, na przykład na stronie internetowej lub w newsletterze. Dowiadujemy się w ten sposób, jak wydajne są oferowane przez nas treści i możemy dzięki temu dostarczać użytkownikom interesujące ich informacje.  
  3. Cookies bezpieczeństwa Pomagają nam one wykryć zagrożenia dla bezpieczeństwa i zapobiegać im. Możemy ich używać po to, by np. zapisać informacje na temat sesji użytkownika, aby inne osoby nie mogły zmienić jego hasła. 
  4. Cookies na potrzeby personalizacji i reklamy Korzystamy z nich, by dostarczać użytkownikom treści reklamowe bardziej dostosowane do ich zainteresowań. Mogą nam też pomóc w ulepszeniu naszych kampanii reklamowych na stronach internetowych osób trzecich. Te pliki cookies są umieszczane na naszej stronie przez dostawców usług osób trzecich. Mogą zapamiętać informacje na temat zachowania użytkownika w sieci, a także ewentualnie określić, gdzie on się znajduje i do jakiej kategorii wiekowej należy. Uzyskiwane są tylko informacje zanonimizowane, które wykorzystuje się w celu oferowania użytkownikom informacji, które mogą ich interesować.

Aby móc korzystać z naszej strony nie trzeba akceptować plików cookies. Większość przeglądarek internetowych akceptuje je automatycznie. Aby móc zarządzać plikami cookies, w większości przeglądarek można zmienić swoje ustawienia. Można zaakceptować lub odrzucić cookies, bądź też nakazać wyświetlenie prośby o zgodę w przypadku, gdy jakaś strona internetowa chce umieścić swoje cookies. Można w każdej chwili usunąć ręcznie wcześniej umieszczone pliki cookies. Proszę pamiętać o tym, że wybór opcji blokowania cookies może negatywnie wpłynąć na działanie naszej strony lub niektórych jej działów.

Proszę się z nami skontaktować

W razie pytań dotyczących sposobu korzystania przez nas z plików cookies, proszę się z nami kontaktować pisząc na adres e-mail privacy@bravilor.com

Ostatnia zmiana: 13 lutego 2019 r.

Używamy plików cookies, aby umożliwić Państwu jak najlepsze korzystanie z naszej strony internetowej, i aby analizować sposób, w jaki Państwo z niej korzystają. Dzięki temu możemy lepiej dopasować nasze treści i reklamy do Państwa potrzeb. Jeśli nie życzą sobie Państwo plików cookies, mogą je Państwo zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.