Kategori

Serien

Sego

Sego espressobryggare är en helautomatisk maskin. Alla kaffedrycker tillreds med nymalda kaffebönor. Sego L tillreder kaffe med mjölk som cappuccino med färskskummad mjölk. Tack vare det kompakta formatet och att den är enkel att använda är Sego en populär kaffebryggare på många kontor.

Sego 12

1 behållare för kaffebönor och 2 behållare för instantprodukter

Sego 11L/12L

för användning med färsk mjölk

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and to analyse how you use it so that we can improve and customise our contents and advertising. You can always disable cookies; otherwise, we will assume you are happy receiving them as they are.