B-serien bordsmodell

Bryggare för utrymmen med vattenanslutning. Brygger stora mängder kaffe i separata behållare. Utrustad med digital display, total- och dagräknare, avkalkningssystem, signal när kaffet är klart, inbyggd timer och hög säkerhet.

B5

1 bryggsystem och 2 behållare på 5 liter

B5 L/R

1 bryggsystem och 1 behållare på 5 liter

B10

1 bryggsystem och 2 behållare på 10 liter

B10 L/R

1 bryggsystem och 1 behållare på 10 liter

B20

1 bryggsystem och 2 behållare på 20 liter

B20 L/R

1 bryggsystem och 1 behållare på 20 liter

B40

1 bryggsystem och 2 behållare på 40 liter

B40 L/R

1 bryggsystem och 1 behållare på 40 liter