Produkttrening og teknisk kurs

Vi ønsker å dele av vår produktkunnskap og tilbyr derfor kontinuerlig kurs og produkttrening i våre lokaler på Gjøvik. Her har vi stort showrom, eget verksted og alle maskiner, automater og nødvendig utstyr og tilbehør lett tilgjengelig.

Vi tilpasser agendaen for kurs og opplæring etter hva som er mest aktuelt og relevant for Utsnitt av innsiden in en friskbryggerkursdeltagerne, både med tanke på type produkt og eksisterende kunnskap og erfaring.  

Produkttrening
Produkttreningen er først og fremst et salgsfremmende verktøy hvor deltageren(e) får en praktisk gjennomgang av relevante produkter. Blant annet gir vi en demonstrasjon av hvordan maskinene justeres og tilpasses, og vi gjennomgår funksjonaliteter og kapasiteter på ulike modeller.

Gjennomgangen er ment å skulle gi trygghet i form av økt produktkunnskap, noe som igjen vil gjøre det lettere å veilede sluttbrukere i en beslutningsprosess. Kanskje man også etter en produkttrening hos oss sitter igjen med noen nye innfallsvinkler i forhold til bruken av produktene.

Teknisk kurs
Vi gjennomfører gjerne kurs for teknikere som har behov for å styrke sin kompetanse innenfor våre produkter. Kurset tar blant annet for seg virkemåten til produktet, oppbygging, elektriske systemer og komponenter, renseanvisninger og feilkoder.

Etter et teknisk kurs hos oss vil man være mye bedre rustet til å utføre service og sluttbrukersupport på produkter fra Bonamat.

Kompetansebevis utstedes etter gjennomført teknisk kurs.

Ønsker du å delta på produkttrening eller teknisk kurs?
Ta kontakt med oss på e-post: info.no@bonamat.com eller tlf. 61 13 09 65.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and to analyse how you use it so that we can improve and customise our contents and advertising. You can always disable cookies; otherwise, we will assume you are happy receiving them as they are.