Personvernerklæring

Personvernerklæring for Bonamat Norge AS
Vi i Bonamat Norge AS (heretter Bonamat) er ansvarlig for behandling av dine personopplysninger og vi forplikter oss til å beskytte disse. Personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.


1. Ansvarlig for behandling av personopplysninger

Bonamats behandling av personopplysninger håndteres av våre ansatte. Det er således alle ansattes ansvar å ivareta dette på beste måte med daglig leder som ansvarlig. 


2. Formålet med behandling av personopplysninger og hvilke personopplysninger som behandles

2.1 Basis kundeinformasjon

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes direkte til deg som person. Slike opplysninger er nødvendig for at vi skal kunne betjene deg som kunde på en optimal måte. I tillegg til juridisk og regnskapsrelatert kundeinformasjon trenger vi basis kundeinformasjon som navn, e-postadresse, telefonnummer og eventuelt stillingstittel. Dette er nødvendig for å kunne tilrettelegge for best mulig oppfølging av deg som kunde. 

2.2 Utsendelse av varer
For at vi skal kunne sende varer til deg trenger vi opplysninger som selskapsnavn, navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Dette er nødvendig for å kunne sende leveranser til riktig adresse, samt kontakte deg ved eventuelle behov i forhold til dine bestillinger/ordrer. 

2.3 Innlogging på våre nettsider
For at vi skal kunne tilby utvidet produktinformasjon, teknisk dokumentasjon og elektronisk service og support trenger vi opplysninger som selskapsnavn, navn og e-postadresse. Dette er nødvendig for å kunne opprette en bruker med eget brukernavn og passord for innlogging på våre tilpassede nettsider for forhandlere. 

2.4 Utsendelse av elektroniske nyhetsbrev
For at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev om f.eks. nye produkter, tilbud og kampanjer, teknisk informasjon, kundetilpasset informasjon/generelt nyttig og relevant informasjon trenger vi opplysninger som selskapsnavn, navn og e-postadresse. Dette er nødvendig for å kunne registreres som mottaker av våre nyhetsbrev. Opplysningene lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. 

2.5 Kursdeltakelse
Vi registrerer alle kursdeltakere med selskapsnavn og navn. Dette er nødvendig for å kunne dokumentere hvem som har gjennomført teknisk opplæring på våre ulike maskiner og som da er godkjent for å selge disse. Opplysningene lagres i et eget skjema. 

2.6. Kontaktskjema/«Be om informasjon» på våre nettsider 
Hvis du fyller ut og sender inn kontaktskjemaet på våre nettsider genereres en e-post som behandles av våre ansatte. I tillegg lagres skjemaet i en database. Innsending av skjemaet krever at det gis opplysninger om kjønn, navn, sted, e-post og telefonnummer. 

2.7 Alminnelig dialog via e-post og telefon
Bonamat bruker e-post og telefon til daglig alminnelig dialog med eksterne kontakter. E-post lagres i de tilfellene dette er relevant for ordrehistorikk og øvrig oppfølging av kundeporteføljen. 


3. Utlevering av personopplysninger til tredjepart
Personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse gis videre i disse tilfellene: 
- til transportører ved utsendelse av varer. 
- til transportører ved retur av varer. 
- i tilfeller der potensielle kunder tar kontakt med oss og ønsker pris og informasjon om våre produkter hvor henvisning til deg er mest hensiktsmessig. 
- i tilfeller der sluttbrukere tar kontakt med oss og ønsker service og support hvor henvisning til deg er mest hensiktsmessig.  

Personopplysninger kan bli utlevert til offentlige myndigheter som en følge av lovbestemt opplysningsplikt eller utleveringsplikt. 


4. Arkivering av personopplysninger
Personopplysninger arkiveres ikke lenger enn nødvendig. Dersom du er i et kundeforhold til oss lagrer vi dine personopplysninger. 

Vi er pålagt å oppbevare ordreinformasjon i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering. Vi lagrer kjøpshistorikk inntil det ikke lenger er relevant.
I henhold til våre datalagringsrutiner lagres alle personopplysninger på og i sikre servere og databaser.


5. Innsyn, retting og sletting
I henhold til personopplysningsloven har man krav på innsyn i de opplysninger som Bonamat har registrert. Disse opplysningene kan du be om å motta. Du kan også be oss rette eller slette dine personopplysninger. Innsyn kan fås ved å ta kontakt med oss på e-post eller telefon. Dersom de registrerte opplysningene ikke er riktige eller de er ufullstendige kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningsloven. I henhold til personopplysningsloven skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra de formål de er lagret for slettes. 


6. Kontaktinformasjon

Bonamat Norge AS
Kallerudlia 17
2816 Gjøvik

Tlf.: 61 13 09 65        E-post: info.no@bonamat.com                Web: www.bonamat.no

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and to analyse how you use it so that we can improve and customise our contents and advertising. You can always disable cookies; otherwise, we will assume you are happy receiving them as they are.