RLX-serien med beholdere

RLX-serien trakter filterkaffe direkte i faste beholdere. Varmtvann modellene fullfører denne serien og er enkel å koble til vann.

RLX 575

2 trakteenheter og 1 tevannsuttak

RLX 75

1 trakteenhet og 1 tevannsuttak

RLX 585

2 trakteenheter og 1 tevanns-/damputtak

RLX 55

2 trakteenheter

RLX 5

1 trakteenhet