Traller

Trillevogner er ideelle for servering av kaffe eller andre varmdrikker på steder hvor det trengs, for eksempel institusjoner, skoler, events og lignende. Det finnes flere modeller som passer for å transportere de forskjellige type beholdere og mengder. Alle trillevognene e...

Trillevogner 10S og 20S

tilpasset oppvaskkurver for vaskemaskiner

Trillevogn 30S

kurver for oppvaskmaskin og gastronombrett

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and to analyse how you use it so that we can improve and customise our contents and advertising. You can always disable cookies; otherwise, we will assume you are happy receiving them as they are.