Bolero Turbo (XL)

Ideell når det er ekstra travelt! Kapasiteten på denne maskinen er spesielt egnet for situasjoner når det trengs ekstremt store mengder kaffe. På grunn den store kapasiteten lager denne maskinen 1 eller 2 full kanne kaffe i en syklus. Servering av kopper er også mulig.

Bolero Turbo 202

store mengder kaffe og svært store beholdere

Bolero Turbo 403

mange drikkevarianter og store beholdere

Bolero Turbo XL 403

mange drikkevarianter og svært store beholdere

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and to analyse how you use it so that we can improve and customise our contents and advertising. You can always disable cookies; otherwise, we will assume you are happy receiving them as they are.