Bravilor Bonamat expanderar och har öppnat ytterligare en fabrik i Polen

Bravilor Bonamat utvidgar både sitt sortiment och produktionsaktiviteter. Den 7 september 2018 öppnade Bravilor Bonamat sin andra fabrik, i Białystok i Polen. Huvudsyftet med Białystok-fabriken är att tillverka plastdelar och komponenter som kommer att levereras till Nederländerna för att monteras i färdiga produkter.

Den nya fabriken på Białystok är till att börja med utrustad med fem formgjutningsmaskiner av olika storlekar. Avsikten är att i framtiden fördubbla denna kapacitet. Fabriken har även några produktionslinjer för produktion och montering av olika komponenter. Naturligtvis är fabriken utrustad med avancerad mätutrustning för att säkerställa att de produkter som tillverkas uppfyller de höga kvalitetskrav som ställs för Bravilor Bonamat’s utbud av dryckesberedningssystem.

På längre sikt ska Białystok-fabriken också producera avancerade produkter för hushållsmarknaden. Metallarbeten samt monteringen av Bravilor Bonamat’s utbud av professionella produkter för den kommersiella marknaden kommer även fortsättningsvis att utföras i Nederländerna.

Genom att öppna en andra anläggning kommer Bravilor Bonamat att få större flexibilitet när det gäller tillgänglighet och kvalitet på de delar som krävs för sortimentet. Detta är en viktig strategisk utveckling för Bravilor Bonamat när det gäller produkternas kvalitet, kontinuitet och tillförlitlighet.

1 oktober 2018