RLX-med behållare

Denna serie brygger kaffe i behållare. Modulerna för hetvatten eller hetvatten/ånga kompletterar RLX och gör att den passar mycket bra för bufféer och annan servering. Dessa maskiner ansluts enkelt till vattenledningen.

RLX 575

två kaffebehållare och hetvattenmodul

RLX 75

kaffebehållare och hetvattenmodul

RLX 585

två kaffebehållare och modul för hetvatten/ånga

RLX 55

två kaffebehållare

RLX 5

kaffebehållare