Filtersystem

Bra för din dryck så väl som för din maskin!  Dessa vattenfiltersystem ger möjlighet till en välsmakande varm dryck likaväl som skydd av din maskin. Beroende på kapaciteten passar filtren alla maskiner med vattenanslutning för varma drycker från Bravilor Bonamat.

BWFS 100 system

förhindrar att dålig smak uppstår

BSRS 200 system

förhindrar kalkbildning

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and to analyse how you use it so that we can improve and customise our contents and advertising. You can always disable cookies; otherwise, we will assume you are happy receiving them as they are.