Serveringsvagnar

Vagnarna är idealiska för att servera kaffe eller andra varma drycker på andra platser, exempelvis vårdhem, skolor, teatrar och liknande. Flera modeller finns tillgängliga, beroende på mängden produkter som du vill transportera. Alla vagnar är tillverkade a...

Serveringsvagnar 10S och 20S

Passar diskmaskinkorgar

Serveringsvagnar 30S

för diskmaskin- och gastronormkorgar

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and to analyse how you use it so that we can improve and customise our contents and advertising. You can always disable cookies; otherwise, we will assume you are happy receiving them as they are.