Hetvatten och mjölkdispensrar

Explore our hot water and milk dispensers; instant hot water for tea, hot chocolate dispensers and hot milk dispensers. Suitable for i.e. offices, restaurants and events.

Hetvatten och mjölkdispensrar

olika lösningar för varje utrymme