Bolero Turbo (XL)

Maskin för instantprodukter (frystorkat) som är särskilt lämplig för stora mängder, som exempelvis en halv eller en hel kanna. Koppar kan också användas. För utrymmen med vattenanslutning. Utrustad med digital styrning, spillbricka av plast, automatisk avkalkningsindikator och sköljprogram. Kan

Bolero Turbo 202

stora mängder kaffe och mycket stora behållare

Bolero Turbo 403

många olika drycker och stora behållare

Bolero Turbo XL 403

många olika drycker och mycket stora behållare

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and to analyse how you use it so that we can improve and customise our contents and advertising. You can always disable cookies; otherwise, we will assume you are happy receiving them as they are.