RLX-med glaskannor

Denna serie brygger bryggkaffe i kannor. Modulerna för hetvatten eller hetvatten/ånga kompletterar RLX och gör att den passar mycket bra för bufféer och annan servering. En flexibel lösning tack vare att modulerna kan kopplas individuellt. Dessa maskiner ansluts enkelt till vattenledningen.

RLX 31

bryggkaffe och hetvatten

RLX 131

stora mängder bryggkaffe och hetvatten

RLX 41

bryggkaffe och hetvatten + ånga

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and to analyse how you use it so that we can improve and customise our contents and advertising. You can always disable cookies; otherwise, we will assume you are happy receiving them as they are.