Innovation

R&D-avdelningen på Bravilor Bonamat ägnar sig dagligen åt att konstruera och förbättra våra mycket användarvänliga kaffemaskiner och hetvattendispensrar, som dessutom är extremt hållbara. Under utvecklingen av nya tekniker, trendig design och moderna tillämpningar prioriterar vi alltid användarvänlighet. Det märks bland annat i valet av tydliga pekskärmar och fokus på användargränssnitt och uppkopplingsmöjligheter.

Kvalitet och tester

Tvärvetenskapliga team ser till att ingen aspekt av konstruktionsprocessen förbises. Att utveckla kaffemaskiner handlar inte bara om perfekt smak och olika typer av ingredienser. Hygien, underhåll och design är också viktiga faktorer. Eftersom vi har en stor internationell kundkrets, lägger Bravilor Bonamats forsknings- och utvecklingsavdelning också ner mycket tid på kontrollmärkning. Krav på säkerhet och hygien varierar ofta per land.

För att kunna garantera kvaliteten och pålitligheten testar vi mycket på Bravilor Bonamat. Till exempel tillverkar vi ofta flera prototyper och förproduktionsserier testas utförligt. Moderna faciliteter som tredimensionella CAD-program, en tredimensionell prototypskrivare, en egen modellshop, laboratorium och klimatrum är oumbärliga vid dessa tester.

Patent och förnyelse

R&D-avdelningen kommer regelbundet med nya innovativa idéer som leder till spännande projekt. Ett exempel är vår CIRCO-brewer. Denna unika rotationsbryggare, som finns i Sego espressomaskiner, sörjer inte bara för perfekt kaffeextraktion, utan den är också enkel att ta isär och rengöra.

Bravilor Bonamat är framförallt känd som tillverkare av kaffemaskiner, men har också vunnit sina sporrar med ny teknik för hetvattensystem. Hetvattensystemet som Bravilor Bonamat använder sig av har inga ventiler (som ofta orsakar tekniska störningar). Detta patenterade system garanterar generellt mindre driftstopp. Denna tillförlitliga hetvattenlösning används i ett stort antal kaffemaskiner från Bravilor Bonamat.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and to analyse how you use it so that we can improve and customise our contents and advertising. You can always disable cookies; otherwise, we will assume you are happy receiving them as they are.