Kvalitet och hållbarhet

Kvalitet går som en röd tråd genom organisationen. Det är alltså inte så konstigt att våra produkter - ända sedan 1948 - är kända som pålitliga, högkvalitativa och hållbara. Det är vi stolta över. Den höga kvaliteten syns och märks överallt; under utvecklingsprocessen, materialvalet, vår maskinpark och på våra kunniga medarbetare.

ISO 9001

Ett bevis på detta är att vi varit ISO 9001-certifierade sedan 1992. Kvalitetsmanagement är helt integrerat i vår organisation. Vårt system för kvalitetsmanagement bidrar till att vi konsekvent levererar produkter och tjänster som uppfyller våra kunders förväntningar och gällande lagar och förordningar. Vi identifierar risker, vidtar förebyggande åtgärder och försöker få ut det mesta av alla möjligheter.

Certifiering

Produktcertifiering är viktigt för att garantera kvaliteten på våra produkter. Bravilor Bonamat har produktcertifiering för många av produkterna, både kaffemaskiner och delar. Dessa certifieringar visar också att våra system för dryckesberedning överensstämmer med lokala förordningar i de länder där vi säljer dem.

Hållbarhet

Hållbarhet är ett mångskiftande begrepp. Men kort sammanfattat betyder det att vi, miljön och ekonomin måste vara i balans för framtida generationer. På Bravilor Bonamat är vi medvetna om detta och anpassar vår verksamhet efter det så gott vi kan. Vi använder till exempel återanvändbara material och minskar mängden avfall till ett minimum.

Sedan 2010 är fabriken i Heerhugowaard ISO 14001-certifierad. Det innebär att vi tillämpar miljöledningsarbete och tar hänsyn till miljörisker i våra företagsprocesser. Genom att vidta åtgärder på bland annat lednings- och organisationsnivå försöker vi systematiskt minska påfrestningarna på miljön. Vi tycker det är viktigt att värna om miljön, både som företag och som privatpersoner.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and to analyse how you use it so that we can improve and customise our contents and advertising. You can always disable cookies; otherwise, we will assume you are happy receiving them as they are.